Vomo in vorm

jana

Sam Goyvaerts

Binnen de ontwikkeling van mijn projecten ben ik steeds op zoek naar een persoonlijke waarheid. Subjectieve meningen over wat een meubel te bieden heeft en bijgevolg welke interactie dit teweeg zou moeten brengen bij individuen.


sam.goyvaerts@gmail.com

+32 4 72 52 29 38

Ändra

ändra and more, een modulair systeem van drie verschillende vormen met daarnaast paral- lelle ontwerpen die samen ver- schillende noden vervullen. Als protype heb ik gekozen voor een welbepaalde toepassing die in- gaat tegen het architype sofa. Deze zijn ontworpen met enkele modules van ändra en een aantal specifeke parallelle ontwerpen. Concreet gaat het om een overgeproportion- neerde kuipstoel waarin men zich kan begeven (alleen of met twee) samengesteld uit één vierkante module, twee hoek modules, drie ronde modules, bijhoren- de kussens en een onderstel. De toekomst van ändra biedt ontzettend veel mogelijkheden. Andere (ändra) soorten meubels met bijhorende parallelle ontwer- pen, mensen die zelf aan de slag gaan met de modulaire modules, limited edition uitvoeringen, etc.

Tree D

Tree D brengt de natuur naar binnen en prikkelt de zintuigen! Het ontwerp is gecreëerd om in te spelen op de mentale ergonomie van mensen. Visueel brengt Tree D een abstractie van 'een boom in het park' waar ook onder gezeten kan worden. Tree D bezorgt mensen een onderbewuste mentale al dan niet fysieke adempauze. Door middel van een audiosysteem, geurverspreider en verlichting (verwerkt in één van de kruinen) krijgt het concept een geheel nieuwe dimensie. Tot slot werkt Tree D geluidsabsorberend aangezien het opgebouwd is uit akoestisch materiaal. Tree D fungeert als een 3 D(imensionaal) akoestisch paneel.

picture by Isabel Rottiers